header
Kontakt

Účtovníctvo D.Ú.P.M
Miletičova 23
821 08  Bratislava

tel: 02/ 555 732 49
mob: 0903 801 894
0907 801 494
e-mail: dupm@dupm.sk

 

 

ALMON s.r.o.
Sklenené konštrukcie

www.almonsro.sk

D.Ú.P.M., spol. s r.o.

Sídlo firmy:                                  Prevádzka:
Budovateľská 8                           Miletičova 23
821 08 Bratislava                        821 08 Bratislava


Telefón/fax:  02/ 555 732 49
Mobil:             0903 801 894
                      0907 801 494
Mail:               dupm@dupm.sk
Web:              www.dupm.sk

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27284/B