header
Kontakt

Účtovníctvo D.Ú.P.M
Miletičova 23
821 08  Bratislava

tel: 02/ 555 732 49
mob: 0903 801 894
0907 801 494
e-mail: dupm@dupm.sk

 

 

ALMON s.r.o.
Sklenené konštrukcie

www.almonsro.sk

Naša spoločnosť poskytuje našim klientom komplexné účtovnícke služby pre podnikateľské subjekty všetkých typov /akciové a obchodné spoločnosti, neziskové organizácie , pre spoločnosti v konkurzoch a v likvidáciách/. Za spracovanie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy preberáme plnú zodpovednosť. V oblasti účtovníctva máme riziko prípadných nesprávností poistené.    Podľa potreby našich klientov zabezpečíme auditorské služby a daňové poradenstvo. /Konateľ našej spoločnosti je daňovým poradcom/.

Naša spoločnosť pre svojich klientov zabezpečuje:

  • vedenie účtovníctva pre právnické osoby
  • vedenie mzdovej agendy včítane personalistiky
  • spracovanie všetkých druhov daňových priznaní
  • zastupovanie pred daňovým úradom
  • rekonštrukcie účtovníctva
  • vedenie účtovníctva spoločnostiam na ktoré bol vyhlásený konkurz
  • vedenie účtovníctva spoločností v likvidácii
  • ekonomické a daňové poradenstvo